V databázi je uvedeno 45 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

Řeka Bílina, říční km 9,1, Povodí Labe

Opravit údaje o suchém jezu

Název jezu:

Místo je asi kilometr za Přemyslovým pomníkem

Poloha jezu:

50°37'10.844"N, 13°58'34.909"E

Nejbližší město:

Stadice

Popis jezu:

Jez nemá propust, lodě se musí přenášet neupraveným terénem plným kamenů a hald suti, která zbyla ještě po výstavbě elektrárny. Okolí je neupravené. Pod jezem je voda, ale nedá se tam sestoupit protože tam jsou velké kameny. Zbytky zeminy po výstavbě elektrárny jsou zarostlé plevelem. Břeh řeky je tak za jezem díky zbytkům zeminy o metr vyšší.

Datum suchého jezu:

DatumOrientační průtok
11.08.2015vodočet Trmice, stav: 100 cm, 4.3 m3/s

Přidat další den

Přenášení jezu:

Jez je možné přenášet pouze z levé strany, ale je tam špatný přístup do vody. Velké kameny neupravený terén.

Doporučení pro zlepšení situace:

Upravit levý břeh řeky minimálně do původního stavu. Odstranit navezenou zeminu, upravit přístup do řeky tak, aby se lodě nemuseli daleko nosit.

Místně příslušný vodoprávní úřad:

, email:

Komunikace se zainteresovanými účastníky:

Mapa:

Články o jezu:

Další informace o řece:

popis řeky, aktuální sjízdnost a kilometráž


Vaše hodnocení suchého jezu
suchý jen výjimečně [] neustále suchý
8 z Vás hodnotí tento jez průměrnou známkou 4,12
 
Zadat novou reakci Sdílet na Facebooku