V databázi je uvedeno 45 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

Řeka Otava, říční km 92,8, Povodí Vltavy

Opravit údaje o suchém jezu

Název jezu:

Na Fufernách

Poloha jezu:

49°13'40.476"N, 13°31'11.429"E

Nejbližší město:

Sušice

Popis jezu:

Šikmý jez s elektrárnou na levém břehu. MZP je stanoven na 2,29 m3/s, který lze odměřit na vodočetné lati umístěné v náhonu za stavidly. Voda by měla dosahovat úrovně 11,5 cm.

Datum suchého jezu:

DatumOrientační průtok
21.06.2015vodočet Sušice, stav: 34 cm, 5.2 m3/s

Přidat další den

Přenášení jezu:

vpravo

Doporučení pro zlepšení situace:

Místně příslušný vodoprávní úřad:

odbor životního prostředí, MÚ Sušice, email:

Komunikace se zainteresovanými účastníky:

- 20.7.2015 odeslán podnět na ČIŽP
- 29.7.2015 provedla ČIŽP místní šetření na jezu. Na vodočetné lati byla na začátku číslice 10, během šetření došlo ke zvýšení na číslici 11,5. Jez byl však stále suchý, úroveň vody stále pod korunou hrany jezu. Z výše uvedeného je zřejmé, že vodočetná lať nebyla nastavena dle podmínek vodoprávního úřadu.

Mapa:

Články o jezu:

Další informace o řece:

popis řeky, aktuální sjízdnost a kilometráž


Vaše hodnocení suchého jezu
suchý jen výjimečně [] neustále suchý
6 z Vás hodnotí tento jez průměrnou známkou 6,5
 
Zadat novou reakci Sdílet na Facebooku