V databázi je uvedeno 45 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

Oprava údajů o suchém jezu

Před přidáním nového jezu si prosím přečtěte pokyny.
Povodí řeky:
 
Název řeky:
 
Říční kilometr: (lze zjistit v kilometráži na raft.cz)
   
Nejbližší město, obec:
 
Název jezu nebo místa:
Poloha v souřadnicích GPS oddělené čárkou: (souřadnice se dají zjistit např. na amapy.cz v menu Nástroje)
   
Popis jezu: (např. typ spádové desky, výška, šířka jezového pole, kde je propust ...)
Přenášení jezu: (kudy jez nejlépe přenést)
Doporučení: (např. co lze udělat pro lepší splavnost ...)
Místně příslušný vodoprávní úřad:
, email:  
Komunikace se zainteresovanými účastníky: (např. s úřady ...)
Zadalemail adresa