V databázi je uvedeno 45 jezů


Databáze jezů, u kterých má výroba energie nepřiměřený negativní dopad na ekologii a rekreační využití.

Výběr jezu


Podpořte nás


Partneři


Projekt podporuje

Řeka Berounka, říční km 105,8, Povodí Vltavy

Opravit údaje o suchém jezu

Název jezu:

Libštejnský mlýn

Poloha jezu:

49°54'6.064"N, 13°32'46.020"E

Nejbližší město:

Liblín

Popis jezu:

Částečně rozvalený jez bez propusti, přes přes který teče jen minimum vody díky netěsnostem. Většina je odvedena do náhonu, pod jezem téměř suché kamenité řečiště cca 150 m. Návrat vody náhonem nadvakrát - rozdvojen, cca 1/2 vody se vrací po zmíněných cca 150 m, zbylá polovina po dalších cca 400 m.

Datum suchého jezu:

DatumOrientační průtok
05.06.2015vodočet Plzeň B.H., stav: 98 cm, 5.5 m3/s
02.07.2015vodočet Plzeň B.H., stav: 92 cm, 4.1 m3/s
03.06.2018vodočet Plzeň B.H., stav: 101 cm, 6.8 m3/s

Přidat další den

Přenášení jezu:

Přenést lze pouze zleva, za malé vody lze těsně (cca 5m) před jezem, za větší 20 nebo i víc m před ním.

Doporučení pro zlepšení situace:

Omezit průtok do elektrárny, aby tekla voda přes jez i za nízkých stavů a bylo možno pokračovat v plavbě ihned pod ním, jak to ještě před pár lety bylo možné.

Místně příslušný vodoprávní úřad:

, email:

Komunikace se zainteresovanými účastníky:

9.6.2015 odeslán podnět na ČIŽP
24.6.2015 byla provedena kontrola inspektory ČIŽP. Jez nebyl shledán jako suchý a dle provozovatele MVE dochází k velkým výkyvům v průtocích díky výše položené MVE. Inspektoři ale zjistili, že nebyla osazena vodočetná lať, která byla vytažena na břehu, a tak nebylo možné objektivně zjistit dodržování MZP. S majitelem bylo zahájeno správní řízení.
7.6.2018 podán podnět na suchý jez k ČIŽP
12.6.2018 kontrola z ČIŽP nezjistila žádné pochybení
11.7.2019 kontrola z ČIŽP nezjistila žádné pochybení

MZP je stanoven na 4,47 m3/s, který je součtem průtoků přes jez a zároveň i přes příjezovou elektrárnu MVE II. Voda tak nemusí protékat přes jez, dle manipulačního řádu může být MZP převeden pod jez i přes MVE II. Na objektu MVE I je osazena vodočetná lať, která zobrazuje stav, kdy je možné využít MVE I.

Mapa:

Články o jezu:

Další informace o řece:

popis řeky, aktuální sjízdnost a kilometráž


Vaše hodnocení suchého jezu
suchý jen výjimečně [] neustále suchý
29 z Vás hodnotí tento jez průměrnou známkou 7,66
Reakce návštěvníků
Jez Libstejnsky mlyn, Ota Lounavsk, 06.06.2018
Jez Libstejnsky mlyn, Zdenek Pokor, 03.08.2018
Jez Libstejnsky mlyn, Viktor Sykor, 02.07.2019
 
Zadat novou reakciZobrazit vše dle časuZobrazit vše dle hierarchie Sdílet na Facebooku